Szkoła z TVP: klasa 7

Temat lekcji: Czas Present Perfect – użycie „just” i „already”