Szkoła z TVP: klasa 7

Temat lekcji: Budowa atomu a położenie pierwiastka w układzie okresowym