Szkoła z TVP: klasa 7

Temat lekcji: Wpływ walorów przyrodniczych i kulturowych na rozwój turystyki