Szkoła z TVP: klasa 7

Temat lekcji: Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych.