Szkoła z TVP: klasa 7

Temat lekcji: Ucho – narząd słuchu i równowagi