Szkoła z TVP: klasa 7

Temat lekcji: Sztuka na ulicy, graffiti jako pasja tworzenia czy dewastacja mienia?