Szkoła z TVP: klasa 7

Temat lekcji: Potęga o wykładniku naturalnym. Iloczyn i iloraz potęg o tych samych podstawach.