Szkoła z TVP: klasa 7

Temat lekcji: Pole figury w układzie współrzędnych