Szkoła z TVP: klasa 7

Temat lekcji: Czy to jakaś aluzja? Sugeruję, że tak. O niektórych narzędziach językowych w komunikacji