Szkoła z TVP: klasa 7

Temat lekcji: Pielgrzym i jego emocje w sonecie „Stepy akermańskie” Adama Mickiewicza