Szkoła z TVP: klasa 7

Temat lekcji: Kompozycje graficzne w programie GIMP