Szkoła z TVP: klasa 7

Temat lekcji: Budowa i działanie narządu wzroku