Szkoła z TVP: klasa 7

Temat lekcji: Konstrukcja have to – musieć.