Szkoła z TVP: klasa 7

Temat lekcji: Konstrukcja „to be going to” – wyrażanie planów, zamierzeń i intencji