Szkoła z TVP: klasa 7

Temat lekcji: Twierdzenie Pitagorasa. Zadania