Szkoła z TVP: klasa 7

Temat lekcji: Literackie powroty do domu. „Przypowieść o synu marnotrawnym”