Szkoła z TVP: klasa 7

Temat lekcji: Równania – powtórzenie wiadomości