Szkoła z TVP: klasa 7

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości. Praca, moc, energia.