Szkoła z TVP: klasa 7

Temat lekcji: Cykl miesiączkowy kobiety.