Szkoła z TVP: klasa 7

Temat lekcji: Prawo stałości składu związku chemicznego i prawo zachowania masy.