Szkoła z TVP: klasa 7

Temat lekcji: Im supermarkt – w supermarkecie.