Szkoła z TVP: klasa 7

Temat lekcji: Kewin, Brajan, Dżesika... Jak obce słowa zadomawiają się w polszczyźnie?