Szkoła z TVP: klasa 7

Temat lekcji: Polska w przededniu II wojny światowej.