Szkoła z TVP: klasa 7

Temat lekcji: Zdania warunkowe typu I. Conditional sentences I