Szkoła z TVP: klasa 7

Temat lekcji: Wpływ transportu na rozwój przemysłu i usług w Polsce