Szkoła z TVP: klasa 7

Temat lekcji: Zdania warunkowe typu „0”. Conditional sentence „0”.