Szkoła z TVP: klasa 7

Temat lekcji: Wpływ zmian politycznych i gospodarczych po 1989 r. na strukturę zatrudnienia