Szkoła z TVP: klasa 7

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości o tlenkach i wodorotlenkach