Szkoła z TVP: klasa 7

Temat lekcji: Czas Present Perfect Simple. Użycie formy „for” i „since”