Szkoła z TVP: klasa 7

Temat lekcji: Niezwykłe instrumenty i mechanizmy grające