Szkoła z TVP: klasa 7

Temat lekcji: Potęga o wykładniku naturalnym