Szkoła z TVP: klasa 6

Temat lekcji: Angielskie czasowniki nieregularne – część druga