Szkoła z TVP: klasa 6

Temat: Od trójkąta do rozety. Rysowanie w programie scratch.