Szkoła z TVP: klasa 6

Temat lekcji: Czas przeszły prosty. Past Simple