Szkoła z TVP: klasa 6

Temat lekcji: Przegląd i znaczenie ssaków.