Szkoła z TVP: klasa 6

Temat lekcji: Narodziny imperium. Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki