Szkoła z TVP: klasa 6

Temat lekcji: Obrazy światłem malowane. Jak powstaje ikona.