Szkoła z TVP: klasa 6

Temat lekcji: Pole dowolnego wielokąta