Szkoła z TVP: klasa 6

Temat lekcji: Rola muzyki w filmie.