Szkoła z TVP: klasa 6

Temat lekcji: Rozmieszczenie ludności. Starzenie się społeczeństw.