Szkoła z TVP: klasa 6

Temat lekcji: Wiek rozumu. Początki oświecenia w Europie