Szkoła z TVP: klasa 6

Temat lekcji: Porozmawiajmy o zdarzeniach z przeszłości. Let’s talk about past events