Szkoła z TVP: klasa 6

Temat lekcji: Zróżnicowanie źródeł energii w krajach europejskich