Szkoła z TVP: klasa 6

Temat lekcji: Czy burza zawsze jest zagrożeniem? – o poetyckiej wizji Adama Mickiewicza