Szkoła z TVP: klasa 6

Temat lekcji: Energetyka na świecie ze szczególnym uwzględnieniem Europy