Szkoła z TVP: klasa 6

Temat lekcji: Jak zadawać pytania matematyce, czyli o zapisywaniu równań