Szkoła z TVP: klasa 6

Temat lekcji: Kto mało myśli, błądzi wiele (Leonardo da Vinci) – historia lisa, bohatera bajki Adama Mickiewicza