Szkoła z TVP: klasa 6

Temat lekcji: Najlepsi wynalazcy i ich wynalazki, czyli potrzeba jest matką wynalazków