Szkoła z TVP: klasa 6

Temat lekcji: Have/has to, don’t have to/doesn’t have to - poznanie zastosowania struktury.