Szkoła z TVP: klasa 6

Temat lekcji: Nowe potęgi w Europie – Rosja.